รู้หรือไม่: iTunes เก็บข้อมูล Backup ของ iPhone, iPad, iPod เอาไว้ที่ไหน (Windows, Mac)

where-is-backup-itunes-folder-for-iphone-ipad-ipod-on-windows-and-mac

แม้แอปเปิลจะเปิดตัว iCloud ให้ผู้ใช้อุปกรณ์ iOS สามารถเก็บสำรองข้อมูลไว้บน Cloud ได้ แต่ด้วยเนื้อที่จำกัดก็ทำให้หลายคนยังคงนิยมเก็บ Backup ข้อมูลเอาไว้ในคอมพิวเตอร์มากกว่า

แต่การสำรองข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์บางทีไฟล์ที่ใหญ่มาก บางทีเราก็อยากเข้าไปลบไฟล์ หรือหาไฟล์ Backup เพื่อเก็บใน External HDD อีกที และนี่คือ Folder สำหรับเก็บไฟล์ Backup นั่นเอง

Windows 7 ขึ้นไป

  • เข้าไปที่ Folder ตามนี้ : \Users\(ชื่อผู้ใช้)\AppData\Apple Computer\MobileSync\Backup\
  • หรือสามารถค้นหาโดยไปที่ Search Bar แล้วพิมพ์ : %appdata%\Apple Computer\MobileSync\Backup

Windows XP

  • เข้าไปที่ Folder ตามนี้ : \Documents and Settings\(ชื่อผู้ใช้)\Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup\

elcapitan-itunes12-device-preferences-backups-show-in-finder

Mac

  • เข้าไปที่ Folder ตามนี้ : ~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/
  • หรือเข้าไปที่ iTunes เลือกไปที่ Preference -> Devices
    • จากนั้นเลือก Backup ที่ต้องการ
    • Click ขวาเลือก Show in Finder

เรียบเรียงโดย
ทีมงาน MacThai