Twitter เปิดตัวฟีเจอร์ Timeline ไม่เรียงตามเวลาแล้ว มาเป็นตัวเลือกไม่บังคับใช้

twitterTourLyon-224

Twitter ได้ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ โดยเป็นฟีเจอร์เรียงทวีตบน Timeline แบบไม่ตามเวลาแล้ว โดย Twitter เรียกฟีเจอร์นี้ว่าการแสดงทวีตที่ดีทีสุดก่อน (Show me the best Tweets first)

การจะใช้ฟีเจอร์นี้ต้องไปเปิดก่อนในการตั้งค่า และหากเปิด Twitter หลังจากหายไปสักพักก็จะแสดงทวีตที่คุณน่าจะสนใจด้านบนสุดของ Timeline ซึ่งเป็นทวีตที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆ นั้นและยังแสดงตามลำดับเวลา ส่วนทวีตด้านล่างถัดมาคือทวีตตามปกติและยังคงเรียงตามลำดับเวลาเหมือนเดิม และสามารถรีเฟรชเพื่อแสดงทวีตใหม่ทั้งหมดด้านบน

Twitter เผยว่าผู้ใช้ที่เปิดใช้ฟีเจอร์นี้จะมีอัตราการรีทวิตและเขียนทวีตเพิ่มขึ้น รวมถึงตอบทวีตบ่อยขึ้น ซึ่งทาง Twitter จะยังคงฟังเสียงตอบรับจากผู้ใช้อยู่เรื่อยๆ และจะทยอยเปิดฟีเจอร์นี้ให้ผู้ใช้เรื่อยๆ (ฉะนั้นตอนนี้จะยังได้ไม่ครบทุกคน ถ้าใครได้แล้วจะมีการแจ้งเตือนบน Timeline) และถ้าไม่ชอบฟีเจอร์นี้ก็สามารถปิดในการตั้งค่าของ Twitter ได้เช่นกัน

วิธีเปิด/ปิด
วิธีเปิด/ปิด

ที่มา – Twitter, Twitter Support