Apple เข้าซื้อ LearnSprout บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา

apple-acquires-education-company-learnsprout

หลังจากที่แอปเปิลเพิ่มฟีเจอร์ด้านการศึกษาบน iOS 9.3 Beta นั้น ก็ทำให้เห็นว่าแอปเปิลจริงจังเกี่ยวกับเรื่องการศึกษามาก ซึ่งเป็นมาตั้งแต่สตีฟ จ็อบส์ยังอยู่แล้ว และล่าสุดแอปเปิลได้เข้าบริษัท LearnSprout ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา

เว็บไซต์ของ LearnSprout ได้เผยว่าตอนนี้มีโรงเรียนที่ใช้ซอฟต์แวร์มากกว่า 2,500 โรงเรียนทั่วสหรัฐ และซอฟต์แวร์ที่ LearnSprout พัฒนาจะช่วยให้โรงเรียนและครู สามารถติดตามศักยภาพของเด็กนักเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น ครูโรงเรียนหรือผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ความพร้อม การตั้งใจเรียน เพื่อวิเคราะห์ว่าเด็กคนนั้น มีปัญหาหรือจุดอ่อนตรงไหน ครูจะได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาเด็กเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

นี่คงเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเราสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในด้านการศึกษานั้น จะทำให้การเรียนของเด็ก ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการเรียนแค่ในตำรา หรือหนังสือเหมือนแบบเมื่อก่อน

 

ที่มา – MacRumors