Apple Watch Hermès Collection จะเริ่มจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์วันศุกร์นี้

เว็บ Fashionista รายงานว่า นาฬิกา Apple Watch รุ่นพิเศษ Apple Watch Hermès Collection จะเริ่มจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ซึ่งจะทำให้สามารถเป็นเจ้าของกันได้ง่ายขึ้น

watch hermes

แอปเปิลกับ Hermès ได้เปิดตัวนาฬิกา รุ่นพิเศษ Apple Watch Hermès Collection ในงาน iPhone Event ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่สินค้ามีวางจำหน่ายแบบจำกัดพื้นที่ เฉพาะใน Apple Store บางเมือง และช้อป Hermès บางแห่งเท่านั้น ซึ่งไม่มีประเทศไทย

watch2

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดว่าการจำหน่ายนี้จะขายในประเทศไทยด้วยหรือไม่ครับ

ที่มา: Fashionista