Apple Store สาขา IFC Mall ฮ่องกงขยายชั้น 3 เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดแสดงสินค้า

apple_store_ifc_mall_hk

Apple Store สาขา IFC Mall ฮ่องกงซึ่งถือเป็นหนึ่งในร้าน Apple Store ที่โดดเด่น ตอนนี้ได้ขยายออกไปถึงชั้น 3 แล้ว เพื่อรองรับการใช้บริการที่มากขึ้น

พื้นที่ที่ขยายเพิ่มนี้ไว้สำหรับ Genius Bar และพื้นที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการโชว์สินค้าให้กับ iPhone, Mac, iPad และสินค้าอื่นๆ ในชั้นล่าง โดยสร้างบันไดใหม่สำหรับลูกค้าในการขึ้นชั้น 3 แยกจากบันไดเดิมที่เอาไว้ใช้ส่งของ

apple-store-ifc-mall-hk

แม้ว่า Apple จะพยายามปรับ Apple Store สาขาใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียวกับสถานที่นั้นๆ แต่ Apple Store สาขาเดิมๆ เช่นสาขา IFC Mall นี้ก็จะยังคงการออกแบบเหมือนเดิมแต่เป็นการเพิ่มเติมและปรับปรุงพื้นที่มากกว่า

Apple Store สาขา IFC Mall ประเทศฮ่องกงเปิดมาตั้งแต่ปี 2011 เป็น Apple Store สาขาแรกในฮ่องกง มีเอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดคือเป็น Apple Store ที่อยู่เหนือถนน

ที่มา – AppleInsider, ภาพ Apple