IDC เผย Apple Watch จะครองตลาด Smart Watch ไปอย่างน้อยอีก 4 ปี

apple watch-watch os2 timelapse-l

IDC บริษัทวิเคราะห์ชื่อดังได้ออกมาวิเคราะห์ถึงทิศทางของตลาด Smart Watch ในปัจจุบัน ว่า Apple Watch จะเป็นผู้นำตลาดไปแบบนี้อีกอย่างน้อย 4 ปี

idc-apple-watch-sales-forecast

IDC ได้เผยตัวเลขยอดขายของ Smart Watch แบ่งแยกตามระบบปฏิบัติการ พบว่าในปีนี้ Apple Watch มียอดขายถึง 13 ล้านเรือน ซึ่งคาดว่าในปี 2019 หรืออีก 4 ปีข้างหน้าจะมียอดขายแตะ 45.2 ล้านเรือน หรือเติบโตสูงขึ้นราว ๆ 36.5%

อย่างไรก็ตาม Android Wear จะเติบโตขึ้นอย่างมากราว ๆ 80.5% ภายในปี 2019 นี้ ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับ Smart Watch ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งการตลาดก็ยังคงแพ้ Apple Watch อยู่พอสมควร

และ IDC ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้ Apple Watch นั้นยังคงอยู่ในตลาดได้ก็คือ watchOS ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่เสถียรและน่าใช้งานตามสไตล์ของแอปเปิล และฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นของแอปเปิล ต้องคอยดูกันต่อไปว่าแอปเปิลจะงัดไม้ไหนออกมาสู้ในตลาด Smart Watch ที่ในอนาคตน่าจะดุเดือดพอสมควรเลยทีเดีย

ที่มา – 9to5Mac