Apple จดสิทธิบัตรใช้สารยืดหยุ่นที่ซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อทำให้พอร์ตของ iPhone กันน้ำ

apple-elastomer-patent

Apple ได้จดสิทธิบัตรฉบับใหม่ โดยเป็นเรื่องของการใช้สารยืดหยุ่นที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ (self-healing elastomer) เพื่อทำให้อุปกรณ์กันน้ำ โดยไม่มีผลกระทบกับความสวยงามหรือโครงสร้างของอุปกรณ์

สิทธิบัตรฉบับใหม่นี้ของ Apple เพิ่งได้รับการตีพิมพ์จากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของอเมริกา (USPTO) โดยสิทธิบัตรฉบับนี้ว่าด้วยการใช้สารยืดหยุ่นแบบที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ในการทำพอร์ตต่างๆ ของ iPhone

วิธีใช้ที่จดไว้ในสิทธิบัตร คือ Apple จะใช้สารเหล่านี้ในการปิดพอร์ต iPhone ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบหูฟัง, ช่องเสียบชาร์จไฟ ฯลฯ​ เมื่อผู้ใช้ต้องการจะใช้ก็แค่แทงสายเสียบเข้าไปในช่อง และพอเลิกใช้ก็ดึงออกมา สารที่เคลือบไว้ก็จะกลับมาประสานตัวเพื่อปิดช่องเสียบได้

สารนี้คาดว่าน่าจะเป็นซิลิโคน หรือ polymerized siloxane โดยสารเหล่านี้จะมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองเมื่อฉีกขาด โดยกระบวนการซ่อมแซมคือตัวสารจะทำการเรียงพันธะเคมีใหม่ เพื่อทำให้ได้คุณสมบัติดังเดิม โดยจากสิทธิบัตรกล่าวไว้ว่า สารในอุดมคติชนิดนี้จะมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้โดยมีคุณสมบัติเหมือนกับสารเดิม 90%

สิทธิบัตรนี้ชื่อว่า Electronic Device with Hidden Connector จดไว้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2014 จะได้รับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2015 ด้วยหมายเลขสิทธิบัตร 20150357741

ที่มา – USPTO, AppleInsider

apple-elastomer-patent-3 apple-elastomer-patent-2