Facebook เผยว่างานนี้เป็นความพยายามเพื่อพัฒนาให้ผู้คนสามารถผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานในชีวิตไปได้ โดยหวังว่าเครื่องมือเหล่านี้จะสามารถช่วยผู้คนเลิกกันใน Facebook ได้อย่างสบายใจและไม่มีความตึงเครียดมากนัก

ที่มา – Facebook