Google Maps จะใช้งานแผนที่แบบออฟไลน์ได้ เร็วๆ นี้บน iOS

กูเกิลประกาศเพิ่มฟีเจอร์ที่หลายคนต้องการในแอพ Google Maps นั่นคือความสามารถในการโหลดแผนที่มาใช้งานแบบออฟไลน์ ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตแล้ว

google maps

ฟีเจอร์นี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกในงาน Google I/O เมื่อกลางปีที่ผ่านมา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดาวน์โหลดแผนที่ตามเมืองที่ต้องการ มาเก็บไว้บนมือถือ ซึ่ง Google Maps จะเรียกใช้งานแบบออฟไลน์ ทั้งการค้นหาเส้นทาง นำทาง เมื่อเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ จากเดิมจะอนุญาตให้ดาวน์โหลดเก็บเฉพาะแผนที่เปล่าๆ เท่านั้น

google-maps-ios

ทั้งนี้การดาวน์โหลดแผนที่มาเก็บไว้ในเครื่องเริ่มต้นต้องเป็นการเชื่อมต่อแบบ WiFi เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการโหลดข้อมูลที่ใหญ่เกินไป

สำหรับฟีเจอร์ดังกล่าว กูเกิลได้ปล่อยให้ใช้แล้วในแอพบน Android เวอร์ชันล่าสุด ส่วนบน iOS กูเกิลบอกว่าเร็วๆ นี้ครับ

ที่มา: กูเกิล