Twitter ประกาศยกเลิกปุ่ม Favorite แล้วแทนที่ด้วยปุ่ม Like !!

twitter-logo-2

Twitter เผยว่าตอนนี้ทั้งบริการ Twitter และ Vine จะเปลี่ยนจากไอคอนรูปดาวที่คุ้นเคยเรียกว่า Favourite (หรือที่เรียกย่อว่า Fav) เป็นรูปหัวใจและเรียกว่า Like แทน

Twitter เผยว่าผู้ใช้รายใหม่สับสนกับเครื่องหมายดาว และให้เหตุผลว่ามีคนเยอะที่ชอบ (like) หัวข้อนี้ แต่ไม่ได้โปรดปราน (Favouite) นอกจากนี้ หัวใจเป็นสิ่งที่ดูเป็นสากล และมีความสามารถในการแสดงอารมณ์มากกว่า ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้มากขึ้น ซึ่ง Twitter บอกว่าจากการทดสอบพบว่าผู้ใช้ชอบเครื่องหมายหัวใจ

twitter-like

เครื่องหมายหัวใจเปิดให้ใช้แล้วทั้ง Twitter บน iOS, Android, Windows 10 แอพ TweetDeck หน้าเว็บ twitter.com และทวีตที่ถูกฝังอยู่ทั่วไป รวมถึงแอพ Vine บน Android และบนเว็บ ส่วน Vine บน iOS, Twitter บน Mac จะตามมาทีหลัง

ที่มา – Twitter