Tip: คีย์ลัดลบไฟล์บน OS X ไม่ต้องเอาเมาส์ลากลงถังขยะ

trashfull-vs

การลบไฟล์บน OS X สำหรับผู้ใช้ทั่วไปอาจจะเป็นการเอาเมาส์ลากลงถังขยะ หรือคลิกขวาแล้วกด Move to Trash ซึ่งบางครั้งอาจไม่สะดวกเมื่อเราต้องการลบไฟล์ทีละมากๆ ทีมงาน MacThai จึงจะมาสอนวิธีลบไฟล์โดยใช้คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดกัน

ย้ายไฟล์ลงถังขยะ

ปกติแล้วการจะย้ายไฟล์ลงถังขยะเพื่อรอลบต่อไปนั้น จะให้เลือกไฟล์ที่จะลบ คลิกขวาที่ไฟล์แล้วกด Move to Trash หรือลากลงถังขยะตรงๆ ซึ่งเราสามารถใช้คีย์ลัด Command + Delete (หรือ Command + backspace บนคีย์บอร์ดทั่วไป) เพื่อย้ายไฟล์ลงถังขยะได้ (พร้อมกับเสียงโยนของลงถังขยะ)

แต่หากย้ายไฟล์ลงถังขยะผิดไฟล์ สามารถดึงกลับคืนมาได้ด้วยการกด Command + Z หรือเปิดถังขยะแล้วลากไฟล์กลับมาได้ (ถ้าถังขยะยังไม่ถูกล้างเสียก่อน)

empty-trash-os-x

ล้างถังขยะ

การล้างถังขยะ มักจะคลิกขวาที่ถังขยะแล้วกด Empty Trash โดยเราสามารถแทนได้ด้วยการใช้คีย์ลัด Command + Shift + Delete เพื่อล้างถังขยะได้ โดยจะมีการเตือนก่อนรอบหนึ่ง

ข้อควรระวัง: การล้างไฟล์จากถังขยะคือการลบถาวร ไม่สามารถนำไฟล์กลับคืนได้แล้วถ้าไม่ทำ Time Machine

delete-file-permanently-os-x

ลบไฟล์ถาวรโดยไม่ต้องผ่านถังขยะ

แต่เดิม OS X บังตับว่าถ้าจะลบไฟล์ต้องผ่านถังขยะก่อนเท่านั้น (คือต้องย้ายลงถังขยะแล้วล้างถังขยะอีกที) แต่บน OS X El Capitan นั้น Apple ได้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถลบไฟล์โดยไม่ต้องผ่านถังขยะแล้ว

วิธีลบไฟล์ถาวรโดยไม่ต้องผ่านถังขยะ คือให้เลือกไฟล์ที่จะลบ กด Commmand + Option + Delete จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามก่อนว่าต้องการลบไฟล์จริงหรือไม่ ให้ตอบ Delete ไป

ข้อควรระวัง: การลบไฟล์แบบนี้คือลบถาวรจริงๆ ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้หากไม่ทำ Time Machine

บทความต้นฉบับจากจาก Cult of Mac

เรียบเรียงโดย
ทีมงาน MacThai