แนะนำ Geek So Good กิจกรรม รวมกลุ่มทำแอพเพื่อสังคม ชิงรางวัลกว่า 400,000 บาท !!

geek-so-good

สสส. ร่วมกับสวทช. และ Software Park จัดกิจกรรม “Active Citizen : Geek So Good” พัฒนาไอเดีย…สู่นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ เพียงรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ พัฒนาไอเดียแอพพลิเคชั่น เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท !!

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เราสามารถพัฒนาโมบายส์แอพฯ เว็บแอพฯ โปรแกรม เกมส์อะไรก็ได้ ที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้ว โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

  • รวมทีมเพื่อพัฒนานวัตกรรม 4-2 คน/ทีม  อายุ 20-28 ปี
  • สมาชิกในทีมควรประกอบไปด้วย นักคิด นักสร้างสรรค์ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ โดยต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความสามารถการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้
  • พัฒนานวัตกรรม เช่น โมบายส์แอพฯ  เว็บแอพฯ โปรแกรม เกมส์อะไรก็ได้! ที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
  • นวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์สังคม ที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างยั่งยืน
  • สมัครเข้าร่วม www.swpark.or.th/geeksogood

โดยหัวข้อที่ส่งเข้าประกวด ควรจะช่วยแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นตามหมวดหมู่ดังนี้

  • สุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ อาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเข้าคิว วินัยการจราจร การทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น
  • สิ่งแวดล้อม เช่น ความสะอาด มลภาวะ ขยะ น้ำเสีย เป็นต้น
  • หรือประเด็นอื่นๆที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์

geek-so-good-2

Registration :

เปิดรับสมัคร วันที่ 3 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ www.swpark.or.th/geeksogood และคัดเลือก 20 ทีม จากใบสมัครที่จะมีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรม 3 Days Startup Ideas ต่อไป

3 Days Startup Ideas :

สมรภูมิไอเดียเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรม Hackathon เพื่อคัดเลือก 10 สุดยอดไอเดีย เข้าสู่รอบ 2 พร้อมรับทุนสนับสนุนสร้างต้นแบบนวัตกรรม 20,000 บาท*

Social Innovation Apprentice :

โปรแกรมบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์เติมเต็มทักษะและความรู้ด้วยการอบรม การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้งานจริง

Demo Day :

นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ นักลงทุน และเผยแพร่ชิ้นงานผ่านสื่อสาธารณะ ผลงานยอดเยี่ยมสูงสุด 4 ผลงาน รับโล่รางวัล และทุนต่อยอด เพิ่มอีกทุนละ 50,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -> http://www.swpark.or.th/geeksogood/