iTunes U ออกอัพเดต รองรับ iPad Pro, โพสต์ใส่ภาพเข้าไปได้แล้ว

itunes-u-course-manager

iTunes U แพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาที่ทำให้นักเรียนและครูสามารถติดต่อกันได้สะดวกขึ้น ออกอัพเดตเวอร์ชันล่าสุด 3.1 โดยมีการปรับปรุงหลักๆ คือรองรับ iPad Pro

สำหรับรายละเอียดการอัพเดต iTunes U ที่ Apple แจ้งไว้มีดังนี้

  • โพสต์สามารถใส่ภาพเข้าไปได้แล้ว
  • Grade book แสดงเกรดรวมของนักเรียนในคอร์ส
  • Grade book แสดงข้อมูลสถิติของคะแนน เช่น คะแนนน้อยสุด, มากสุด และค่าเฉลี่ย
  • iTunes U รองรับ iPad Pro
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้บั๊ก

แอพ iTunes U สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทาง App Store