iPhone 6s แรงชนะ Galaxy Note 5, S6 จากคะแนนผลการทดสอบ Benchmark ส่วนใหญ่

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test

Ars Technica และ AnandTech สองเว็บที่ทำการทดสอบสมาร์ทโฟนโดยละเอียดมาอย่างต่อเนื่อง และมักใช้เป็นที่อ้างอิงถึงผลคะแนนต่างๆ ได้ทำการทดสอบ iPhone 6s / 6s Plus โดยเทียบกับสมาร์ทโฟนอื่นทั้ง Samsung Galaxy Note 5, Galaxy S6, รวมถึง OnePlus Two และ Moto X Pure ซึ่งผลคือ iPhone 6s ได้คะแนนมากกว่าในการทดสอบส่วนใหญ่

แม้แอปเปิลจะไม่ได้ออกมาเน้นแข่งด้านสเป็คของเครื่องซักเท่าไหร่ โดยมักจะถูกคู่แข่งทางฝั่ง Android โชว์ว่ามีสเป็คซีพียูที่มากกว่า, แรมมากกว่า แต่ผลของการทดสอบ Benchmark จากการใช้งานจริงล่าสุดมีดังนี้

ทดสอบ CPU

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result.017-980x720

Google Octane V2 (ยิ่งมากยิ่งดี)

 • iPhone 6s : 16,587
 • iPhone 6s Plus : 16,548
 • Note 5 : 8,303
 • Moto X Pure : 8,126

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result.016-980x720

Kraken 1.1 (ยิ่งน้อยยิ่งดี)

 • iPhone 6s : 1,735.9
 • iPhone 6s Plus : 1,745.6
 • Note 5 : 6,453.7
 • Moto X Pure : 6,496.7

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result.015-980x720

Sun Spider 1.0.2 (ยิ่งน้อยยิ่งดี)

 • iPhone 6s : 221.8
 • iPhone 6s Plus : 221.9
 • Note 5 : 608.2
 • Moto X Pure : 762.1

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result.0051-980x720

GeekBench 3 : Single-Core (ยิ่งมากยิ่งดี) [เฉพาะค่า Overall]

 • iPhone 6s : 2,537
 • iPhone 6s Plus : 2,524
 • Note 5 : 1,422
 • OnePlus Two : 1,207
 • Moto X Pure : 1,244

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result.0061-980x720

GeekBench 3 : Multi-Core (ยิ่งมากยิ่งดี) [เฉพาะค่า Overall]

 • iPhone 6s : 4,410
 • iPhone 6s Plus : 4,406
 • Note 5 : 5,013
 • OnePlus Two : 4,839
 • Moto X Pure : 3,536

โดย iPhone 6s ใช้ชิป A9 แบบ dual-core ที่ 1.84GHz ซึ่งผลของการทดสอบ CPU ได้คะแนนมากกว่าในการทดสอบส่วนใหญ่ แต่เมื่อเทียบในการทดสอบแบบ Multi-Core ได้คะแนนน้อยกว่า เพราะจำนวน Core ของ A9 นั้นน้อยกว่าสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นๆ ที่ไประดับ 8 Core กันแล้ว ซึ่งการใช้ Core น้อยก็เป็นแนวทางที่แอปเปิลใช้มาโดยตลอดกับไอโฟน

 

ทดสอบด้านกราฟฟิค GPU

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result-0.013-980x720

GFXBench GL 3 : OnScreen (ยิ่งมากยิ่งดี)

 • iPhone 6s : T-Rex HD 59.1, Manhattan HD 56.3
 • iPhone 6s Plus : T-Rex HD 59.5, Manhattan HD 38.5
 • Note 5 : T-Rex HD 50.2, Manhattan HD 30.1
 • OnePlus Two : T-Rex HD 48.0, Manhattan HD 23.0
 • Moto X Pure : T-Rex HD 24.0, Manhattan HD 9.3

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result-0.014-980x720

GFXBench GL 3 : OffScreen (ยิ่งมากยิ่งดี)

 • iPhone 6s : T-Rex HD 80.4, Manhattan HD 40.1
 • iPhone 6s Plus : T-Rex HD 80.1, Manhattan HD 39.9
 • Note 5 : T-Rex HD 56.0, Manhattan HD 25.0
 • OnePlus Two : T-Rex HD 48.0, Manhattan HD 23.0
 • Moto X Pure : T-Rex HD 34.0, Manhattan HD 15.0

 

ทดสอบด้าน Battery

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result-0.019-980x720

Battery Life : Wifi Browsing Test, 200 NITS (ยิ่งมากยิ่งดี)

 • iPhone 6s : 565
 • iPhone 6s Plus : 651
 • Note 5 : 518

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result-0.020-980x720

Battery Life : WebGL Test, 200 NITS (ยิ่งมากยิ่งดี)

 • iPhone 6s : 323
 • iPhone 6s Plus : 353
 • Note 5 : 359

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result-001

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-result

นอกจากนี้ยังมีผลการทดสอบจาก AnandTech ที่เทียบ iPhone 6s, 6s Plus กับ Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Nexus 9, HTC One M9 ซึ่งคะแนนการทดสอบก็ออกมาน่าสนใจเช่นเดียวกัน

iphone-6s-win-over-samsung-galaxy-note-5-and-s6-on-benchmark-test-2

โดยเว็บ BGR ให้ความเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องมี octa-core CPUs หรือแรม 4GB แต่ iPhone 6s ก็เป็นมือถือที่เร็วที่สุดในตอนนี้แล้ว อย่างไรก็ดีทั้งสองเว็บต่างก็ให้ความเห็นว่าจุดด้อยของ iPhone 6s ยังคงเป็นเรื่องของแบตที่ขนาดเล็กและความจุเริ่มต้นที่ 16GB ถือว่าไม่พอแล้วในตอนนี้ เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เริ่มต้น 32GB

ที่มา – Ars TechnicaAnandTechBGR