Apple กำลังวิจัยหูฟังแบบใหม่ โดยใช้เซนเซอร์รับแรงกดเพื่อทำให้เสียงดีขึ้น

apple-new-earphone-patent

มีสิทธิบัตรใหม่ของหูฟังที่ Apple ได้จดเอาไว้ เป็นหูฟังที่ใช้เซนเซอร์รับแรงกดเพื่อคำนวณและปรับเสียงให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน โดยตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนา

ปัจจุบันหูฟัง EarPods รวมถึง in-ear headphone ไม่ได้มีการใส่ให้พอดีกับหูของแต่ละคน (ยกเว้นหูฟังพิเศษที่จะมีการพิมพ์ลายให้เข้ากับหู) ทำให้มีเสียงแทรกขึ้นมาเยอะมาก

หูฟังแบบใหม่ของ Apple นี้ คาดว่าจะใช้วิธีปรับระดับเสียงเอง ให้อยู่ในพิสัยที่ดังพอที่จะได้ยิน โดยขึ้นอยู่กับหูของผู้ใช้แต่ละคน โดย Apple จะใช้เซนเซอร์วัดแรงกด (pressure sensor) ฝังเข้าไปในหูฟัง

เซนเซอร์แบบใหม่นี้จะทำมาจากวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ เรียกว่า Quantum Tunneling Composites โดยเมื่อวัสดุนี้ได้รับแรงกดแล้ว ค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของวัสดุนี้จะลดลงตามแรง ซึ่งเราสามารถนำเซนเซอร์วัดแรงกดที่ทำจาก QTC นี้มาทำเป็นหูฟัง และซึ่งเซนเซอร์จะคำนวณลักษณะหูคร่าวๆ เพื่อส่งเสียงที่สอดคล้องกับลักษณะของหูผู้ใช้แต่ละคน

สิทธิบัตรนี้จดไว้ตั้งแต่ปี 2011 แล้ว และเพิ่งจะได้รับการตีพิมพ์โดยหน่วยงานด้านสิทธิบัตรของอเมริกาเมื่อวานนี้

ที่มา – USPTO, AppleInsider