เผยผู้ใช้ Apple Watch ใช้งาน Apple Pay มากที่สุด

apple-pay-watch-iphone-ipad

Apple Pay บน iPhone เป็นทางเลือกที่สะดวกและปลอดภัยในการใช้จ่ายโดยไม่ต้องหยิบบัตรเครดิตหรือเดบิตออกจากกระเป๋า  แต่ก็ต้องหยิบ iPhone ออกมาเพื่อใช้จ่ายอยู่ดี ซึ่ง Apple Watch ถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะใส่อยู่บนข้อมือ

ล่าสุด Wristly บริษัทที่ทำการวิจัยข้อมูลได้ส่งแบบสอบถามไปถึง 1,000 คน ได้ผลว่า 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามในอเมริกาและสหราชอาณาจักรยืนยันว่า พวกเขาได้ใช้ Apple Pay บน Apple Watch อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยใช้ครั้งแรกบน iPhone เพื่อซื้อของ 56%, ใช้บน Apple Watch 19% และใช้บน iPhone เพื่อซื้อของ in-app purchase อีก 5% ส่วนอีก 20% บอกว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ Apple Pay

เมื่อถามถึงความเห็นเกี่ยวกับ Apple Pay นั้น 51% กล่าวว่า Apple Pay บน Apple Watch นั้นเป็นสิ่งที่รู้สึกวิเศษ (magical), 42% บอกว่าบริการนี้เป็นสิ่งที่สะดวกสบาย และ 3% บอกว่า Apple Pay นั้นดี ส่วน 4% ที่เหลือบอกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มาก

เมื่อถูกถามว่าใช้ Apple Pay ที่ไหนมากที่สุด 79% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้งาน Apple Pay บน Apple Watch ส่วน 9% ใช้ Apple Pay บน iPhone

เมื่อถูกถามว่าใช้ Apple Pay ซื้ออะไรมากที่สุด 81% ตอบว่าซื้อของใช้ทั่วไป, 60% บอกว่าใช้ซื้อสิ่งของบางอย่าง เช่น Starbucks, 35% บอกว่าซื้อสิ่งของขนาดใหญ่, 29% ตอบว่าใช้ซื้อของแบบ in-app purchase และอื่นๆ อีก 11%

ที่มา – MacRumors, Wristly