Twitter จะยกเลิกข้อจำกัด 140 ตัวอักษรในระบบ DM เดือนกรกฎาคมนี้

twitter-6.0-ios

Twitter ได้แจ้งในบอร์ดนักพัฒนาว่า API ของ Twitter จะเลิกจำกัด 140 ตัวอักษรในระบบ DM แล้ว

Twitter ได้ทำการปรับปรุง API ของระบบ Direct Messages หรือ DM โดยทำให้ Twitter สามารถส่งข้อความเกิน 140 ตัวอักษร โดย Twitter ได้ออกข้อมูลให้นักพัฒนาเตรียมตัวทดสอบก่อนที่จะเปิดให้ใช้จริงในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เดือนกรกฎาคมนี้ (ฉะนั้นตอนนี้ก็ยังได้ 140 ตัวอักษร)

ส่วนทวีตบน Timeline นั้น Twitter กล่าวว่ายังคงใช้ได้แค่ 140 ตัวอักษรเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ที่มา – Twitter Developers