Health บน iOS 9 เพิ่มการเก็บข้อมูลอีกหลายอย่าง เช่น การตกไข่, การดื่มน้ำ, ความเข้มแสง UV

ios-9-health

Apple ได้เพิ่มการรองรับข้อมูลต่างๆ บน iOS 9 เพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมมากขึ้น โดยไฮไลต์ที่เว็บต่างประเทศค้นหาเจอในแอพ เช่น การนับการตกไข่, กิจกรรมทางเพศ, การดื่มน้ำ

Health ใน iOS 9 มีเมนูเพิ่มขึ้นมา 1 อย่างคือ Reproductive Health หรือข้อมูลสุขภาวะการสืบพันธุ์นั่นเอง โดยส่วนใหญ่จะเน้นผู้หญิง เช่น

  • อุณหภูมิร่างกายพื้นฐาน
  • คุณภาพมูกช่องคลอด (Cervical Mucus Quality)
  • รอบเดือน
  • การตกไข่
  • กิจกรรมทางเพศ
  • การมีเลือดออกเล็กน้อยทางช่องคลอด (Spotting)

นอกจากนี้ Apple ก็ยังได้เพิ่มการนับขึ้นมาอีกหลายอย่าง เช่น การดื่มน้ำ, ความเข้มแสง UV

การเก็บข้อมูลเหล่านี้ Apple อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลเองได้ แต่ว่าจุดประสงค์สำคัญคือ Apple ต้องการขยาย HealthKit เพื่อให้รองรับแอพและอุปกรณ์เสริมที่เก็บข้อมูลประเภทเหล่านี้

ที่มา – Apple Insider