iCloud เพิ่มจำนวนรายชื่อที่ให้จัดเก็บอีกเท่าตัวเป็น 50,000 รายชื่อ

iCloud ได้อัพเดตข้อมูลในหน้า Apple Support โดยเพิ่มจำนวนรายชื่อผู้ติดต่อ (Contacts) ที่เราสามารถจัดเก็บไว้ได้ เพิ่มจากเดิม 25,000 รายชื่อเป็น 50,000 รายชื่อ

screen-shot-2015-05-15-at-1-56-12-pm

สำหรับจำนวนข้อมูลอื่นที่ให้จัดเก็บบน iCloud นั้น calendars, events และ reminders รวมกันได้สูงสุด 25,000 รายการ และบุ๊คมาร์คเว็บสูงสุด 25,000 รายการ ยังไม่มีการเพิ่มเป็น 50,000 แบบรายชื่อติดต่อ

ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อบน iCloud นี้สามารถซิงก์ข้ามกันระหว่างอุปกรณ์ทั้ง iOS, Mac ตลอดจนหน้าเว็บ โดยไม่ถูกนำมาคิดรวมกับพื้นที่ iCloud ที่ให้ใช้ฟรี 5GB ครับ

ที่มา: 9to5Mac