Apple ประกาศผลงานการใช้พลังงานสะอาดและรักษาป่าไม้ในจีน

Apple-Forestry-800x361

Apple ประกาศโครงการความร่วมมือกับองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อรักษาผืนป่า 1 ล้านเอเคอร์ในจีน และทางบริษัทก็มีแผนจะใช้พลังงานสะอาดสำหรับการทำงานในจีนและทั่วโลกให้ครบ 100%

การรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่ Apple มุ่งมั่นมาตลอด โดยก่อนหน้านี้ Apple ได้ร่วมมือกับบริษัท Leshan Electric Power, Sichuan Development Holding, Tianjin Tsinlien Investment Holding, Tianjin Zhonghuan Semiconductor และ SunPower เพื่อสร้างฟาร์มโซล่าเซลล์ที่สามารถใช้พลังแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 80 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อการจ่ายไฟให้บ้านคนจีน 61,000 หลัง

ปัจจุบัน Apple ในประเทศจีนใช้พลังงานสะอาด 87% ของพลังงานทั้งหมด โดยในอเมริกาสามารถใช้พลังงานสะอาดได้ครบ 100% ของพลังงานทั้งหมดแล้ว

ที่มา – Apple Press, MacRumors, 9to5Mac