Consumer Reports ทดสอบ Apple Watch เทียบ smartwatch รุ่นอื่น: รุ่นสแตนเลสทนต่อแรงขีดข่วนที่สุด

apple-watch-consumer-reports

นิตยสารเพื่อผู้บริโภคของอเมริกา Consumer Reports ได้ทำการทดสอบนาฬิกาอัจฉริยะหรือ smartwatch ในตลาดหลายรุ่น รวมถึง Apple Watch ด้วย 

การทดสอบด้านความคงทน Apple Watch รุ่นสแตนเลสที่หน้าจอเป็นแซฟไฟร์ สามารถเอาชนะ smartwatch รุ่นอื่นได้ จากผลทดสอบสามารถทนการขีดข่วนของของแข็งได้ถึง 9 โมส์ ส่วน Apple Watch Sport ที่หน้าจอใช้กระจก Ion-X มีผลการทดสอบที่ไม่ต่างจาก smartwatch รุ่นอื่นที่ใช้ Gorilla Glass สักเท่าไร

ความสามารถด้านการกันน้ำ Consumer Reports ทำการทดสอบโดยการแช่น้ำลึก 3.3 ฟุตนานครึ่งชั่วโมง และใช้งานทันทีเมื่อนำขึ้นจากน้ำ หลังจากนั้นอีก 24 ชั่วโมงก็จะทดสอบการใช้งานอีกครั้ง ผลคือ Apple Watch ผ่านฉลุย ส่วน Apple Watch Sport ตอนแรกใช้งานได้เฉพาะหลังจากที่ขึ้นจากน้ำเท่านั้น หลังจากนั้น 24 ชั่วโมงไม่สามารถใช้งานได้ ทางนิตยสารได้ทำการทดสอบอีก 2 ตัวอย่าง ซึ่งอีก 2 ตัวอย่างสามารถผ่านการทดสอบ ทำให้ Consumer Reports สรุปว่า Apple Watch Sport ก็สามารถกันน้ำได้ดีเช่นกัน (รอบแรกอาจเป็นเพราะปัจจัยอื่นทำให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อน)

เมื่อทดสอบกับ smartwatch ทุกรุ่นแล้ว ผลปรากฏว่ามีเพียง Sony SmartWatch 3 เท่านั้นที่ไม่ผ่านการทดสอบนี้ ทำให้ Sony SmartWatch 3 ร่วงไปอยู่ท้ายตารางทันที

นอกจากนั้นยังมีเรื่องความแม่นยำของเซนเซอร์ด้านสุขภาพ, ความสามารถในการอ่านในที่แสงจ้า/แสงน้อย นำมาพิจารณาอีกด้วย

ผลสรุปจาก Consumer Reports คือ Apple Watch รุ่นสแตนเลสอยู่ในอันดับ 1 ของตาราง เนื่องจากความสามารถในการกันรอยขีดข่วนถือถือเป็นที่หนึ่ง ส่วนนอกนั้น smartwatch เกือบทุกรุ่นในตลาดก็อยู่ในอันดับใกล้เคียงกัน

ที่มา – Consumer Reports