Apple ยืนยัน รอยสักมีผลต่อการทำงานของ Apple Watch

Apple-Watch-Tattoo-800x504

หลังจากก่อนหน้านี้ Apple Watch ได้มีข้อร้องเรียนว่ามีปัญหากับข้อมือที่มีรอยสัก โดยตอนนี้ Apple ก็ได้เพิ่มข้อมูลในคำแนะนำแล้วว่า Apple Watch มีปัญหากับข้อมือที่มีรอยสักจริง

สิ่งที่ Apple เขียนในหน้า Support Page มีใจความดังนี้

การเปลี่ยนแปลงผิวหนังแบบชั่วคราวหรือถาวร เช่น รอยสัก จะมีผลกระทบกับประสิทธิภาพของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ โดยน้ำหมึก, รูปร่าง/รูปทรง, และความอิ่มตัวของสีจากรอยสักจะขัดขวางแสงจากเซนเซอร์ ทำให้เซนเซอร์อ่านข้อมูลได้ยาก

แต่ทั้งนี้ Apple ยังไม่ได้มีวิธีแก้ปัญหา เช่น การต่ออุปกรณ์ตรวจจับคลื่นหัวใจ ฉะนั้นคนที่มีรอยสักและซื้อ Apple Watch มาใช้อาจต้องใช้กับมือข้างที่ยังไม่มีรอยสัก หรือว่าต้องงดการใช้เซนเซอร์วัดชีพจรไปเลย

ที่มา – MacRumros