บริการ App Store และ iTunes Store ล่มนานหลายชั่วโมง Apple รับเร่งแก้ปัญหาอยู่

app-store-down

ช่วงเย็นของวันนี้ มีผู้ใช้บริการ App Store, iTunes Store พบปัญหาการใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดบริการล่มมานานหลายชั่วโมงแล้ว 

โดยบริการที่ยังคงมีปัญหาคือ

  • App Store
  • iTunes Store
  • iBook Store
  • Mac App Store
  • การ Login เข้าบริการ Apple ID

ซึ่งทางแอปเปิลเองก็รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแสดงรายชื่อบริการที่ได้รับผลกระทบ และระยะเวลาในหน้า Apple Service System Status

app-store-status-page-system-down