Apple เปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแรกเพื่อรำลึกถึง Martin Luther King, Jr.

martin-luther-king-apple-frontpage

วันนี้ Apple ได้เปลี่ยนหน้าแรกของเว็บ apple.com เนื่องในวัน Martin Luther King, Jr.

จุดประสงค์ของการเปลี่ยนหน้าแรกของเว็บคือเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ Martin Luther King, Jr. ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนที่สำคัญคนหนึ่งของสหรัฐ โดยเฉพาะเรื่องการเหยียดสีผิว นอกจากนี้ King ยังเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารในด้านการพูดมาก สุนทรพจน์มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ I have a dream. ที่กล่าว​ที่บันไดของอนุเสาวรีย์ลินคอล์น

รัฐบาลสหรัฐได้กำหนดให้วันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม เป็นวัน Martin Luther King, Jr. โดยกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อเฉลิมฉลองให้ทุกสิ่งที่เขายืนหยัดต่อสู้มา

ในหน้าเว็บ apple.com ก็ได้กล่าวข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “วันนี้เราจะมารำลึกถึงชีวิตและวิสัยทัศน์ของ Dr.Martin Luther King, Jr. และงานของเขาที่ทำให้ความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในวงกว้าง”

ในทวิตเตอร์ของ Tim Cook ก็ได้กล่าวถึง Martin Luther King, Jr. ด้วยเช่นกัน