Twitter จะเก็บข้อมูล “แอพในเครื่อง” เพื่อปรับปรุง Timeline แต่เราสามารถปิดการเข้าถึงได้

ข่าวนี้เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวซึ่งควรทราบครับ โดย Twitter ประกาศว่านับจากนี้จะมีระบบชื่อ app graph ที่คอยเก็บข้อมูลแอพทั้งหมดที่เราลงไว้ในโทรศัพท์ โดยส่งกลับเพื่อเอาไปประมวลผลสำหรับจัดเลือกโฆษณา และปรับปรุงเนื้อหาใน Timeline ให้ตรงกับพฤติกรรมผู้ใช้งานคนนั้นมากขึ้น

twitter-stocks

การปรับปรุงเนื้อหาใน Timeline นั้น Twitter บอกว่าจะใช้ข้อมูลแอพที่เรามีในเครื่อง เพื่อแนะนำส่วนการค้นหาเช่นแนะนำคนที่เราน่าติดตาม (follow) ได้ดีมากยิ่งขึ้น ตลอดจน Promoted Tweet โฆษณาทั้งหลาย

Twitter ระบุว่าข้อมูลที่จะเก็บเพิ่มเติมนั้นมีแค่ “รายชื่อแอพ” ที่เราลงไว้ในโทรศัพท์เท่านั้น ข้อมูลอื่นจะไม่มีการเก็บออกไป

ถ้าหากรู้สึกว่าการถูกเก็บข้อมูลนี้ส่งออกไปมัน “เยอะ” ไปหน่อย เราก็สามารถปิดการเข้าถึงได้ โดยสำหรับ iOS มีขั้นตอนดังนี้

  • ไปที่แอพ Twitter เลือก Me
  • เลือกปุ่มรูปเกียร์ แล้วเลือก Settings
  • เลือก Account ที่ต้องการ
  • เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Privacy ปิดตรง Tailor Twitter based on my apps

สำหรับผู้ใช้ที่ปิด Limit Ad Tracking ใน Settings ของ iOS อยู่แล้ว Twitter จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้อยู่แล้วครับ การปิดการเข้าถึงนี้สำหรับแอพ Android ก็ทำได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา: Apple Insider