Apple เปิดระบบยกเลิกลงทะเบียนเบอร์มือถือกับ iMessage เมื่อเลิกใช้ iPhone

deregister-imessage

ตั้งแต่ iOS 5 ที่ Apple เปิดตัว iMessage โดยผูกกับเบอร์โทรศัพท์และ Apple ID กลับเกิดปัญหาขึ้นเมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้ iPhone แล้วแต่เบอร์ยังติดกับ iMessage อยู่

ปกติเมื่อเปิด iMessage บน iPhone ทาง Apple ก็จะลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์โดยอัตโนมัติ แต่ปัญหาเกิดเมื่อผู้ใช้ที่เลิกใช้ iPhone แล้ว เบอร์ก็ยังคงติดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Apple เมื่อฝ่ายส่งข้อความใช้ iPhone ทำให้ส่งข้อความ SMS/MMS มาก็จะส่งเป็น iMessage ผู้รับจึงไม่ได้รับข้อความ (เพราะไม่ได้ใช้ iPhone แล้ว)

วันนี้ Apple เปิดตัวเครื่องมือยกเลิกลงทะเบียน iMessage แล้ว โดยวิธีก็เพียงแค่ใส่เบอร์ รอรับรหัสยืนยัน กรอกรหัสลงไป ก็เป็นอันเรียบร้อย สามารถเข้าไปใช้ได้ที่เมนู Deregister iMessage

ข้อควรทราบเล็กน้อยคือยังไม่รองรับประเทศไทยครับ