Tips: วิธีปิดเสียงเปิดเครื่อง Mac

mac-os-9-startup

เสียงเปิดเครื่องของ Mac นับเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของเครื่อง แต่มันกลับสร้างปัญหาให้คนหลายคนที่ต้องใช้เครื่องในที่เงียบๆ ตลอดเวลา

วิธีชั่วคราว: ก่อนปิดเครื่อง ให้ปิดเสียงก่อน หลังจากนั้นพอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็จะไม่ได้ยินเสียงแล้ว

วิธีถาวร: ให้เปิด Terminal พิมพ์คำสั่งนี้เข้าไป

sudo nvram SystemAudioVolume=%80

กด Enter และใส่รหัสผ่าน จากนั้นก็เรียบร้อย เสียงถูกปิดถาวร

กลับกัน หากต้องการเปิดเสียงเหมือนเดิมให้พิมพ์คำสั่งนี้

sudo nvram -d SystemAudioVolume

กด Enter และใส่รหัสผ่าน จากนั้นเสียง “ผ่าง” ที่คุ้นเคยก็จะกลับมา

Tips ครั้งนี้สั้นๆ แต่คาดว่าคงจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ

ที่มา – Make Tech Easier