Apple เปิดหน้าเว็บเช็ค Activation Lock สำหรับการซื้อขายเครื่องมือสองว่าเครื่องติดล็อคหรือไม่

activation-lock-checker

Apple ได้เปิดใช้ Activation Lock ให้กับอุปกรณ์ iOS ตั้งแต่ iOS 7 เป็นต้นไป ที่สามารถป้องกันการโจรกรรม iPhone ได้ แต่กลับเกิดปัญหากับการขายเครื่องมือสอง คือผู้มาซื้อต่อจะไม่ทราบว่าเครื่องติด Activation Lock อยู่ ทำให้เกิดปัญหาเมื่อ Restore

หน้าเว็บ Check Activation Lock Status เป็นเว็บที่สามารถเช็ค Activation Lock ของอุปกรณ์ได้ เพียงใส่ IMEI หรือ Serial Number ลงไป (ดูได้จาก Settings -> General -> About หรือข้างกล่องก็ได้) โดยหน้าเว็บจะแจ้งให้ทราบว่าเครื่องเราติด Activation Lock หรือไม่

หน้าเว็บนี้จะเหมาะสำหรับผู้ซื้อที่สามารถซื้อ iPhone มือสอง ให้เช็คก่อนที่จะได้รับเครื่องมาว่าตัวเครื่องติดล็อค (Activation Lock: On) หรือว่าไม่ติดล็อค (Activation Lock: Off) เพราะหากเครื่องล็อคและผู้ขายไม่สามารถปลดล็อคเครื่องให้เราได้ เราควรปฏิเสธการซื้อ iPhone เครื่องนั้นได้ทันที

ตรวจสอบได้ที่ Check Activation Lock ครับ