Apple ออกอัพเดต OS X 10.9.5: แก้บั๊กด้านเครือข่าย, Safari 7.0.6

os-x-mavericks

วันนี้ Apple ออกอัพเดต OS X Mavericks ตาม iOS 8 ซึ่งรอบนี้ไม่ใช่อัพเดตใหญ่และเน้นการแก้บั๊กเกี่ยวกับเครือข่าย

สำหรับรายละเอียดการอัพเดต Apple แจ้งไว้ดังนี้

  • ปรับปรุงความเสถียรการต่อ VPN ที่ใช้ USB smart card ในการยืนยันตัวตน
  • ปรับปรุงความเสถียรในการเข้าถึงไฟล์บน SMB server
  • Safari 7.0.6

สำหรับ OS X Mavericks อัพเดตนี้ Apple แนะนำให้ผู้ใช้ OS X Mavericks อัพเดต เพราะเป็นการแก้บั๊กครับ ซึ่งอัพเดตนี้น่าจะเป็นอัพเดตท้ายๆ ของ OS X Mavericks ก่อนจะปล่อย OS X Yosemite ปลายปีนี้ครับ

ที่มา – Apple Support