รถเมล์ ขสมก.จะเปิดให้ใช้ Free Wi-Fi ต้นปีหน้า, เริ่มติดตั้ง 1 ตุลาคมนี้

ข่าวนี้คงจะถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้รถเมล์เป็นประจำนะครับ เนื่องจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ได้เตรียมติดตั้ง Free Wi-Fi บนรถเมล์ปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) แล้ว

bmta-euro-2-bus

สำหรับรายละเอียดของการติดตั้งนี้ ขสมก.ให้บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด ผู้รับสัมปทานโฆษณาเป็นผู้ติดตั้ง Free Wi-Fi บนรถเมล์ปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) ที่ขสมก.มีกว่า 1,500 คัน

การติดตั้งจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นการเริ่มทดสอบระบบและยังไม่สามารถใช้งานได้จริง เพราะต้องให้รถวิ่งไปบนถนนเพื่อหาความเสถียรของสัญญาณก่อน และคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้งานได้จริงในต้นปี 2558

บริษัทแพลนบี จะเริ่มติดตั้ง Free Wi-Fi บนรถเมล์ยยูโรทูของ ขสมก. เฟสแรกก่อน 200 คัน และจะค่อยๆ ติดตั้งเป็นเฟสๆ ไปรวมทั้งหมด 4 เฟสให้ครบ 1,500 คัน และระหว่างนี้หาก ขสมก.ได้จัดหารถเมล์ NGV เข้ามาอีก 3,183 คัน ทางบริษัทสามารถเปลี่ยนไปติดตั้งระบบ Free Wi-Fi บนรถเมล์ใหม่ได้

หาก Free Wi-Fi บนรถเมล์เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง และระบบรถเมล์มีความทันสมัยมากขึ้น น่าจูงใจให้คนหันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถแล้ว

ที่มา – ผู้จัดการ

ที่มาภาพ