Apple ออกโฆษณา iPhone 5s ใหม่ในชื่อ “Parenthood”

iphone-5s-tv-ad-parenthood

วันนี้ Apple ออกโฆษณาใหม่ของ iPhone 5s ในรูปแบบเดิม คือการใช้แอพในชีวิตประจำวัน โดยในคราวนี้มาในธีมการเลี้ยงลูก

ธีมของการโฆษณานี้ เน้นเรื่องการใช้แอพในการช่วยการพัฒนาการทางทักษะของลูก เช่น ศิลปะ, วิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรือใช้ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น ไฟฉาย, ใช้แอพสั่งปิดไฟในห้อง