เตรียมเรียนได้เลย! Apple เปิดตัวภาษาโปรแกรมใหม่ “Swift”

DSC_1528

สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในฝั่งนักพัฒนาวันนี้คือ Apple ได้เปิดตัวภาษาเขียนโปรแกรมใหม่นามว่า “Swift”

Swift นั้นเป็นภาษาที่ Apple สร้างขึ้นมาใหม่เอง โดย Apple คุยไว้ว่าการเขียนโปรแกรมจะง่ายขึ้น เพราะ syntax จะง่ายขึ้นกว่า Objective-C มาก เพราะจากโค้ดประมาณ 3 บรรทัดจะย่อเหลือเพียงบรรทัดเดียว และ runtime จะเร็วกว่า Objective-C ด้วยซ้ำ

เริ่มกันที่ Hello, World ของ Swift จะเขียนแบบนี้

println(“Hello, world”)

สำหรับผู้ที่เขียน C หรือ Objective-C อยู่แล้ว Apple บอกว่า Swift จะมี syntax ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ฉะนั้นสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก

รายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงของ Swift มีดังนี้

 • Swift จะไม่มี main, ไม่มี semicolon, ไม่ต้องใช้ #import ไลบราลี่อื่นเข้ามาอีกต่อไป
 • ระบบ Playground ให้กับ Swift คือเราสามารถเขียนโค้ดและเห็นได้ทันทีว่าโค้ดนั้นจะทำอะไร
 • การประกาศตัวแปรจะไม่มี int, char, BOOL อีกต่อไป จะใช้ var สำหรับตัวแปร และ let สำหรับค่าคงที่ และจะประกาศตัวแปรเป็นประเภทอะไร คอมไพเลอร์จะดูจากสิ่งที่พิมพ์ และสร้างตัวแปรขึ้นมา
 • ถ้าจะบังคับให้สร้างตัวแปรในแบบเดิมก็ทำได้ เช่น เราต้องการให้ let implicitInteger = 70 เป็นตัวแปรประเภท Double สามารถทำได้โดยใช้ let explicitDouble: Double = 70
 • การสร้าง string ที่มีตัวแปร ให้ใช้ \ นำหน้า แล้วใส่วงเล็บตามหลัง \ และปิดวงเล็บ เช่น

let apples = 3
let oranges = 5
let appleSummary = “I have \(apples) apples.”
let fruitSummary = “I have \(apples + oranges) pieces of fruit.”

 • array และ dictionary สามารถเขียนได้เช่นนี้

var shoppingList = [“catfish”, “water”, “tulips”, “blue paint”]
shoppingList[1] = “bottle of water”

var occupations = [
“Malcolm”: “Captain”,
“Kaylee”: “Mechanic”,
]
occupations[“Jayne”] = “Public Relations”

 • การวนลูป for, while, do-while, for-in และเงื่อนไข if, else-if, else, switch-case ไม่ต้องใส่วงเล็บอีกต่อไป
 • class ใช้ประกาศคลาส และ func ใช้ประกาศฟังก์ชัน และการ return ค่าจากฟังก์ชันจะใช้ -> บอกประเภทตัวแปร
 • การประกาศตัวแปรเป็นวัตถุของคลาส ให้ใช้ var ชื่อตัวแปร = ชื่อคลาส() เช่น var shape = Shape()
 • เรียกตัวแปรหรือฟังก์ชันในคลาสให้ใช้ . เช่น shape.size หรือ shape.calculateSize()

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหาอ่านได้ในหนังสือ Swift Programming Language บน iBooks Store

DSC_1545

เทคโนโลยีของ Swift

 • ใช้กับไลบราลี่ของ Cocoa, Cocoa Touch ได้
 • คอมไพล์ด้วย LLVM
 • มีระบบ optimize โค้ดให้
 • ระบบจัดการหน่วยความจำ Automatic Reference Counting
 • runtime เท่ากับ Objective-C

วันที่ iOS 8 เปิดตัว นักพัฒนาสามารถส่งแอพที่เขียนด้วย Swift ขึ้นไปบน App Store ได้ทันที

ข้อมูลภาพจาก The Verge

swift-screenshot