ประกาศเว็บ MacThai งดจัดกิจกรรมงาน WWDC ในไทย เนื่องจากติดช่วงเวลาเคอร์ฟิว

macthai-large-logo

ตามที่เว็บ MacThai และ Software Park ร่วมกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Keynote งาน World Wide Developer Conference (WWDC) ของแอปเปิลมาในปี 2012 และปี 2013 ซึ่งเป็นการรวมสาวกแอปเปิลมาร่วมรับชมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน

แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมือง และประกาศเคอร์ฟิวของทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ห้ามออกจากเคหสถานในช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. ทำให้การจัดกิจกรรมที่เริ่มในช่วงเวลา 24.00 น.นั้นไม่สามารถจัดทำได้

ทางทีมงานเว็บ MacThai และ Software Park จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมถ่ายทอดสด Keynote WWDC ในปี 2014 นี้ และขอขอบคุณสาวกแอปเปิลทุกท่านที่ติดตามร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด เราหวังว่าจะได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต

ทีมงาน MacThai

ภาพบรรยากาศในงานถ่ายทอดสด WWDC มาที่เมืองไทยในปีที่ผ่านๆ มา