คสช.ยืนยันไม่มีการปิดอินเทอร์เน็ต, Social Media, LINE, YouTube ตามที่ลือกัน

national-peach-says-no-block-internet-line-youtube.55 PM.47 PM

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยืนยันข่าวลือที่ว่าจะมีการปิดอินเทอร์เน็ตของทั้งประเทศ รวมถึงการบล็อก Social Media อย่าง YouTube หรือบริการ LINE นั้นไม่เป็นความจริง !!

โดยทางคสช. ได้ขึ้นตัววิ่งบนหน้าจอว่า “ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เช่น แจ้งว่ามีการปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือหรือโซเชียลมีเดีย ไลน์ ยูทูป เป็นต้น ซึ่งบิดเบือนความจริง โปรดรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก”

national-peach-says-no-block-internet-line-youtube-002

national-peach-says-no-block-internet-line-youtube-003

national-peach-says-no-block-internet-line-youtube-004

national-peach-says-no-block-internet-line-youtubenational-peach-says-no-block-internet-line-youtube-001