แอปเปิลออกอัพเดต Safari 7.0.3 บน Mavericks, 6.1.3 บน Lion, Mountain Lion

safari_topsites

แอปเปิลออกอัพเดต Safari 7.0.3 สำหรับ Mavericks และ 6.1.3 สำหรับ Lion, Mountain Lion โดยบน Mavericks จะเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ยังทำงานผิดพลาดเป็นบางครั้ง ส่วนบน Lion, Mountain Lion 

Safari 7.0.3 แก้ปัญหาดังนี้

  • แก้ปัญหาขณะพิมพ์คำค้นหาหรือ URL บน Address Bar แล้วหน้าเว็บโหลดก่อนที่จะกด Enter
  • ปรับปรุง autofill สำหรับบัตรเครดิต
  • แก้ปัญหาที่ทำให้ push notifications ถูกบล็อค
  • เพิ่มตัวเลือกปิด push notifications เป็นรายเว็บใน Preferences
  • รองรับ top-level domain
  • ปรับปรุง Sandbox ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงปัญหาความปลอดภัย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Apple Support

ส่วน Safari 6.1.3 แอปเปิลก็ออกมาแก้ปัญหาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ Lion, Mountain Lion ด้วยเช่นกัน วิธีการอัพเดตคือกดที่เมนูลูกแอปเปิล -> Software Update… ครับ