แอปเปิลออกอัพเดต iWork ทั้งบน iCloud, iOS และ OS X: เพิ่มโหมดแชร์แบบอ่านอย่างเดียว

iWork for iOS

แอปเปิลได้ออกอัพเดต iWork ทั้ง 3 แพลตฟอร์ม ทั้งบน iCloud, iOS และ OS X สำหรับรายละเอียดของการอัพเดตคร่าวๆ มีดังนี้

iWork for iCloud

 • รองรับ Retina display
 • เปิดไฟล์จาก Mail บน iCloud ได้ทันที
 • เปลี่ยนดีไซน์หน้าจอแก้ไขเอกสาร
 • เพิ่มโหมดแชร์แบบอ่านอย่างเดียว

Pages 2.2 for iOS

 • เพิ่มโหมดแชร์แบบอ่านอย่างเดียว
 • ปรับปรุงการส่งออกไฟล์ ePub

Pages 5.2 for OS X

 • เพิ่มโหมดแชร์แบบอ่านอย่างเดียว
 • ปรับปรุงเครื่องมือแก้ไขภาพ Instant Alpha
 • ปรับปรุง Media Browser
 • ไม้บรรทัดแสดงเป็นเปอร์เซนต์ของขนาดเอกสารได้

Numbers 2.2 for iOS

 • เพิ่มโหมดแชร์แบบอ่านอย่างเดียว
 • นำเข้าไฟล์ CSV ได้เร็วขึ้น
 • ปรับปรุงการนำเข้าไฟล์ Microsoft Excel

Numbers 3.2 for OS X

 • เพิ่มโหมดแชร์แบบอ่านอย่างเดียว
 • ปรับปรุงเครื่องมือแก้ไขภาพ Instant Alpha
 • ปรับปรุงการทำงานร่วมกับไฟล์ Microsoft Excel
 • ลากวางไฟล์ CSV ในเอกสารได้ทันที
 • สร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษในโหมดตั้งค่าการพิมพ์
 • ตั้งค่ามุมกระดาษได้ในโหมดการพิมพ์

Keynote 2.2 for iOS

 • เพิ่มโหมดแชร์แบบอ่านอย่างเดียว
 • ส่งออกไฟล์เป็น PPTX ได้
 • เพิ่มเอฟเฟคใหม่: Object Revolve, Drift and Scale, and Skid
 • เพิ่มหน้าจอแนวตั้งสำหรับผู้นำเสนอ (Presenter Display)

Keynote 6.2 for OS X

 • เพิ่มโหมดแชร์แบบอ่านอย่างเดียว
 • ปรับปรุงหน้าจอสำหรับผู้นำเสนอ (Presenter Display)
 • เพิ่มเอฟเฟคใหม่: Object Revolve, Drift and Scale, and Skid
 • ปรับปรุงเครื่องมือแก้ไขภาพ Instant Alpha
 • รองรับภาพเคลื่อนไหว GIF
 • ส่งออกไฟล์เป็น PPTX ได้