Apple TV ออกอัพเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 6.1 จัดเรียงและซ่อนช่องรายการได้แล้ว

นอกจาก iOS 7.1 แล้ว ในวันนี้แอปเปิลก็ออกอัพเดตซอฟต์แวร์ให้ Apple TV เช่นเดียวกันเป็นเวอร์ชัน 6.1 ครับ

appletvarrange

สำหรับรายการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเวอร์ชันนี้คือคุณสมบัติ “ซ่อนช่อง” ที่เราไม่ต้องการจากหน้าแรกได้ โดยไปที่ Settings > Main Menu แล้วเลือกว่าจะให้ช่องใดแสดงขึ้นมาบ้าง หรือแก้ไขจากหน้าหลัก โดยกด Select ค้างไว้ที่ช่องที่ต้องการเพื่อซ่อนหรือจัดเรียงช่องรายการใหม่ได้

คุณสมบัตินี้น่าจะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ Apple TV หลายคน เพราะ Apple TV ช่วงที่ผ่านมามีการอัพเดตช่องรายการใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะมาก และหลายช่องคุณๆ ก็ไม่ได้ดูมันกัน

ผู้ใช้สามารถอัพเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ได้โดยเลือก Settings > General > Software Update

ที่มา: Mac Rumors