แอปเปิลปล่อยโฆษณา iPad Air ใหม่ในชื่อ Your Verse Anthem

โฆษณาชิ้นใหม่ของแอปเปิล เป็นการนำเสนอเรื่องราวที่ผู้คนใช้ iPad Air ในชีวิตประจำวันตามเคย สิ่งที่น่าจะดูแปลกไปจากโฆษณาชิ้นอื่นของแอปเปิล คือการนำคำพูดของ Robin Williams จากเรื่อง Dead Poet Society มาพูดตลอดโฆษณาเป็นเวลา 1 นาทีครึ่ง ความหมายของคำพูดของ Williams มีดังนี้

เราไม่ได้อ่านและเขียนบทกลอนเพราะว่าดูเก๋ เราอ่านและเขียนบทกลอนเพราะเราเป็นมนุษย์ มนุษย์เปี่ยมไปด้วยความหลง สำหรับยารักษาโรค, กฏเกณฑ์ของสังคม, การค้าขาย และวิศวกรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีพของมนุษย์ แต่บทกลอน, ความสวย, ความเพ้อฝัน และความรัก สิ่งเหล่านี้ทำให้เรายังคงอยู่เพื่อมัน จากบทกลอนของ Walt Whitman ว่า “O me! O life! คำถามของสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีก ความไม่ซื่อสัตย์ที่ไม่รู้จบของเมืองนี้เต็มไปด้วยความโง่ อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น O me! O life!” คำตอบคือคุณที่อยู่ตรงนี้ การมีชีวิตรอด และเอกลักษณ์นั้นเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เราเขียนบทกลอน นั่นคือปัจจัยที่ “ขับเคลื่อน” ให้เราเขียนบทกลอน แล้วบทกลอนของคุณล่ะเป็นไง?

บทพูดนี้เป็นบทพูดที่ดังมากจากหนัง Dead Poet Society ซึ่งเป็นการท้าทายถึงบทกลอนต่อการผลักดันความเป็นมนุษย์ บทกลอนไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเพียงเท่านั้น แล้วยังส่งท้ายด้วยคำถามที่ท้าทายว่า “แล้วบทกลอนของคุณล่ะเป็นไง?” น่าสนใจที่แอปเปิลนำประโยคนี้มาเชื่อมโยงกับ iPad

คลิปบทพูดจากในหนัง

We don’t read and write poetry because it’s cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, “O me! O life!… of the questions of these recurring; of the endless trains of the faithless… of cities filled with the foolish; what good amid these, O me, O life?” Answer. That you are here – that life exists, and identity; that the powerful play goes on and you may contribute a verse. That the powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be?

 

ที่มา – The Next WebApple