Apple รับพบปัญหา iPhone 5s บางส่วนมีปัญหาแบตฯ หมดเร็วกว่าปกติ กำลังเรียกคืน

มีรายงานจากผู้ใช้ iPhone 5s บางราย พวกเขาพบว่าแบตเตอรี่ของโทรศัพท์หมดเร็วอย่างผิดปกติ ซึ่งแอปเปิลก็ได้ยอมรับถึงปัญหานี้แล้ว

iPhone 5s

Teresa Brewer โฆษกของแอปเปิลได้ทำหนังสือชี้แจงกับนักข่าว The New York Times ว่า “เราได้พบปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต ซึ่งกระทบต่อ iPhone 5s เป็นจำนวนเล็กน้อยมาก โดยปัญหานี้ทำให้แบตเตอรี่ใช้เวลานานขึ้นกว่าปกติในการชาร์จให้เต็ม หรืออาจส่งผลให้อายุแบตเตอรี่สั้นลง เรากำลังติดต่อไปยังลูกค้าที่มีโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหาดังกล่าว เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้”

แอปเปิลไม่ได้ระบุว่า iPhone 5s ที่มีปัญหานี้มีจำนวนเท่าใด แต่น่าจะอยู่ในระดับไม่เกินหนึ่งหมื่นเครื่องครับ

ที่มา: The New York Times