2 ใน 3 ของยอดโฆษณาบนมือถือและแท็บเล็ตทั้งหมด เป็นของระบบ iOS

mobile-ad-impression-market-share-Velti

รายงานจาก Velti บริษัทผู้ให้บริการโฆษณาบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ชี้ยอดโฆษณาบนอุปกรณ์มือถือต่างๆ ในปี 2013 เป็นของระบบ iOS มากถึง 64% ส่วนที่เหลือเป็นของ Android 36% 

โดยเมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์ของยอดโฆษณาปี 2012 เทียบกับปี 2013 แล้ว ระบบ iOS มีส่วนแบ่งเพิ่มมากขึ้นจาก 59% เป็น 64% ส่วน Android ลดลงจาก 41% เหลือ 36% ทั้งนี้เป็นผลสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม ซึ่งมือถือ Android หลายรุ่นได้เปิดตัวไปเช่น Galaxy S4 และไม่ได้มี iPhone รุ่นใหม่ออกมาสู่ตลาดเลย

mobile-ad-impression-top-devices-Velti

ทั้งนี้เมื่อเทียบตามอุปกรณ์ พบว่า iPhone มีส่วนแบ่งโฆษณา 27.5% สูงที่สุด รองลงมาคือ iPad 17.1%, iPod Touch 6.6% และ Samsung Galaxy S (รวมทุกรุ่น) 2.7%

แม้ส่วนแบ่งการตลาดของอุปกรณ์ Android จะมากกว่า iOS ก็ตาม แต่ยอดการใช้งานเพื่อเล่นแอพ เปิดเว็บ หรือใช้บริการออนไลน์ต่างบน iOS ยังคงมากกว่า ซึ่งโฆษณานั้นมีผลกับนักพัฒนาที่จะสร้างแอพบนระบบต่างๆ เพราะเป็นที่มาของรายได้ และก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายแอพในตอนนี้ เลือกที่จะพัฒนาและเปิดตัวบน iOS ก่อนอุปกรณ์อื่นๆ

ที่มา – TechCrunch