“โรงเรียน Steve Jobs” ในเนเธอร์แลนด์ จะใช้ iPad เป็นสื่อการสอนทั้งหมด

education-130619

วันที่ 11 สิงหาคมนี้ “โรงเรียน Steve Jobs” จะเปิดตัวในเนเธอร์แลนด์ โดยใช้การเรียนการสอนผ่านแอพต่าง ๆ บน iPad แทนทุกอย่างตั้งแต่สมุด, หนังสือ ไปจนถึงกระดานดำ

นักเรียนจากโรงเรียนนี้จะมีอายุตั้งแต่ 4-12 ปี ที่บ้านอยู่ในเมือง Breda ส่วนครูในโรงเรียนนั้นก็จะยังคงอยู่ แต่จะเปลี่ยนสถานะเป็นโค้ชฝึกการเรียนรู้ (learning coach) เนื่องจากหลักสูตรทั้งหมดเป็นแบบดิจิทัล ดังนั้นนักเรียนจึงสามารถทำการบ้านได้เมื่อไรและที่ใดก็ได้ โดย iPad นั้นจะเป็นผู้แจ้งให้ครูและผู้ปกครองทราบว่าเด็ก ๆ กำลังทำอะไรกัน เรียนอะไรกัน และการพัฒนาการของพวกเขาเป็นอย่างไร

ทักษะสำคัญที่เด็กต้องได้จากการศึกษานี้ เช่น การคิดคำนวณ, การอ่าน และการตีความข้อความ หลักสูตรของเด็กแต่ละคนนั้นจะถูกตัดสินด้วยตัวของเด็กเอง ครู และผู้ปกครองของพวกเขาในทุก ๆ 6 สัปดาห์

ที่มา – Apple Insider