ผลสำรวจชี้คนใช้ iPhone โดยเฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง 15 นาที มากกว่า Android 55%

Total-smartphone-time-spent-daily-and-activity-share-by-device2

รายงานจากบริษัท Experien เกี่ยวกับเวลาที่ผู้ใช้หมดไปกับ iPhone เฉลี่ยแล้ววันนึงนานถึง 1 ชั่วโมง 15 นาที โดยเมื่อเทียบกับโทรศัพท์ Android ที่ใช้เวลาบนหน้าจอเฉลี่ย 58 นาทีต่อวัน จะพบว่าคนใช้ iPhone ใช้งานมือถือนานกว่า Android อยู่ถึง 55%

โดยเมื่อดูลงไปในรายละเอียด พบว่าเวลาส่วนใหญ่ของคนใช้ iPhone หมดไปกับ

  • การคุยโทรศัพท์ 22%
  • ส่งข้อความ 22%
  • Social Network 16%
  • เข้าเว็บต่างๆ 12%
  • อีเมล์ 10%
  • เล่นเกมส์ 8%
  • อื่นๆ 10%

เมื่อเทียบกับผู้ใช้ Android แล้วพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วคนใช้ Android จะคุยโทรศัพท์มากถึง 28% (iPhone 22%) ทั้งนี้จากรายงานดังกล่าวพบว่าคนใช้เวลากับการเล่นเกมส์และดูหนังดูคลิปบนโทรศัพท์น้อยมาก หรือเพียงแค่ 1% เท่านั้น ส่วนการใช้ Social Network นั้นก็ได้แซงหน้าการเข้าเว็บและการใช้อีเมล์ไปแล้ว

อย่างไรก็ดีผลสำรวจนี้วัดจากผู้ใช้ชาวอเมริกา ซึ่งอาจจะแตกต่างจากประเทศไทยเราพอสมควร

ที่มา – TUAWExperien