Apple เก็บข้อมูลการใช้ Siri ของเรานานแค่ไหน?

ผู้ใช้ iOS ที่ใช้งานระบบสั่งงานด้วยเสียง Siri คงทราบดีว่า Siri บังคับให้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประมวลคำสั่งเสียง แต่เรื่องที่ยังเป็นปริศนาคือแอปเปิลมีการเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้หรือไม่ วันนี้ปริศนาทั้งหมดไขกระจ่างแล้วครับ

Siri

เรื่องเริ่มจากทีมงานของ Wired ได้เปิดประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน Siri เพราะในด้านหนึ่งก็ถือเป็นข้อมูลเหล่านี้แอปเปิลก็สามารถเก็บมาใช้งานด้านอื่นต่อได้ โดยในเวลาต่อมา Trudy Muller ตัวแทนของแอปเปิลได้อธิบายรายละเอียดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการใช้ Siri มีรายละเอียดดังนี้

  • ข้อมูลเสียงที่ส่งผ่าน Siri จะถูกส่งไปยังระบบประมวลผลกลางของแอปเปิล
  • แอปเปิลจะสร้างตัวเลขสุ่ม เพื่อกำหนดเป็นตัวเลขประจำตัวผู้ใช้งานแต่ละคนสำหรับอ้างอิงในแต่ละไฟล์เสียง โดยไม่เชื่อมโยงกับ Apple ID หรืออีเมล
  • เมื่อผ่านไป 6 เดือนข้อมูลที่ถูกเก็บไว้นี้จะลบเลขประจำตัวออกไป เหลือแค่เพียงไฟล์เสียงไม่ระบุเจ้าของ
  • ข้อมูลส่วนนี้จะถูกเก็บไว้นานที่สุดอีก 18 เดือน เพื่อใช้ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ Siri เท่านั้น
  • ถ้าหากผู้ใช้ปิดใช้งาน Siri ข้อมูลการแจ้งปิดจะถูกส่งมายังแอปเปิล และแอปเปิลจะลบไฟล์ก่อนหน้านี้ทิ้งทั้งหมด
  • แอปเปิลยืนยันว่าได้ควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Siri ในระดับสูงสุด

อย่างไรก็ตามยังมีข้อเรียกร้องให้แอปเปิลชี้แจงข้อมูลความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน Siri นี้ เพิ่มเติมลงไปในหน้า FAQ ของแอปเปิล หรือพยายามหาทางชี้แจงต่อผู้ใช้งานให้ชัดเจนมากกว่านี้ แต่ถึงตอนนี้แอปเปิลจะไม่ชี้แจงเอง เราก็ได้เข้าใจแล้วว่าแอปเปิลเก็บข้อมูลการใช้ Siri ของเราอย่างไร และนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องควบคุมต่อไปเองนะครับ

ที่มา: Wired