เกินจะคิด! นักวิเคราะห์มอง Apple อาจทำ iRing เป็นรีโมทควบคุม iTV

เราเคยเสนอข่าวสินค้าตัวใหม่ของแอปเปิลซึ่ง ณ จุดนี้มี โทรทัศน์ iTV กับนาฬิกาข้อมือ iWatch แต่รายงานล่าสุดบอกว่า มันยังมีอีกครับ นั่นคือแหวนสวมนิ้ว iRing !?!

iRing for iTV

ก่อนจะตกใจไปกว่านี้ ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลนี้มาจากบทวิเคราะห์ของบริษัท Topeka Capital ซึ่งเขียนโดยนักวิเคราะห์ Brian White ซึ่งพูดถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แอปเปิลจะเปิดตัวในปีนี้เอาไว้ดังนี้ครับ

แรกสุด เราเชื่อว่าแอปเปิลจะเปิดตัว iTV ซึ่งเป็นโทรทัศน์ขนาดจอ 60 นิ้ว (แต่อาจมี 50-55 นิ้วเป็นตัวเลือก)

ต่อมา เราเชื่อว่าแอปเปิลจะผลิตอุปกรณ์ขนาดเล็กเรียกว่า iRing เพื่อสวมใส่นิ้วผู้ใช้งานในการควบคุม iTV ซึ่งจะมีตัวจับการเคลื่อนไหว และให้ประสบการณ์การใช้งานทดแทนการใช้รีโมทแบบเดิมในขั้นพื้นฐานได้

สิ่งถัดมาของ iTV คือมันจะมีอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นเรียกว่า mini iTV ที่ทำงานเป็นเหมือนจอที่สองขอ iTV ให้ผู้ใช้สามารถถือจอขนาดเล็กนี้ไปดูที่ไหนก็ได้ในบ้าน ระหว่างเข้าครัว อาบน้ำ หรือในห้องนอน และอาจใช้เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเสริมกับ iTV ในการทำวิดีโอคอลล์ หรืออื่นๆ โดย mini iTV จะมีขนาดหน้าจอ 9.7 นิ้ว เท่ากับ iPad แต่ตัดคุณสมบัติแบบ iPad ออกไปทั้งหมด ให้เหลือการเชื่อมต่อกับ iTV เท่านั้น ผู้ใช้สามารถใช้ mini iTV เชื่อมต่อกับ iTV ได้สูงสุดถึง 4 ตัวเลย

สำหรับ iWatch นั้น จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ iTV เช่นกัน โดยใช้ในการควบคุม iTV ในรูปแบบที่อาจไม่พอสำหรับ iRing ตัวอย่างเช่นการรับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามายัง iTV

นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าราคาขายของชุด iTV ทั้งหมดนั้นจะราว $1,500 ถึง $2,500 ขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์เสริม mini iTV และขนาดหน้าจอของ iTV ตัวหลัก โดยข้อมูลที่เราได้ยินมานั้น iTV อาจเป็นตัวเลือกในการขายผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั่นเอง

จะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่นะครับ

ที่มา: Business Insider