Apple เตรียมเพิ่ม Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac ใน Mac รุ่นปี 2013

overview_dualband_hero

TheNextWeb รายงานว่า ตอนนี้แอปเปิลทำสัญญากับ Broadcom เพื่อนำชิพรับสัญญาณ Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac มาใส่ใน Mac รุ่นปี 2013 โดย Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac (หรือ 5G Wi-Fi) นี้ทำความเร็วสูงสุดได้ในทางทฤษฎีพอ ๆ กับ Gigabit Ethernet คือ 1.3 Gbps และจากผลการทดสอบของหลายหน่วยงาน พบว่า นอกจาก Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac จะสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นแล้ว รัศมีการเชื่อมต่อยังไปได้ไกลกว่าเดิมอีกด้วย

ปัจจุบัน Mac ใช้ Wi-Fi มาตรฐาน 802.11n ที่มีความเร็วสูงสุดในทางทฤษฎีได้ 450 Mbps

ที่มา – TheNextWeb ผ่าน 9to5Mac