NOSTRA Map Thailand ร่วมอิ่มบุญในเทศกาลกินเจที่จะถึงนี้

สำหรับ Application แผนที่บนระบบปฏิบัติการ iOS ณ ตอนนี้ นอกจาก Maps ของ Apple แล้ว คาดว่า Application แผนที่ประเทศไทยอย่าง NOSTRA Map Thailand น่าจะมีผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยอยู่เช่นกัน เพราะเป็น Application แผนที่ประเทศไทยที่แม่นยำ มีรายละเอียดมาก และตอนนี้ NOSTRA Map Thailand ได้อำนวยความสะดวกสำหรับชาวไทยเชื่อสายจีนทั่วประเทศไทยในเทศกาลกินเจแล้วครับ

NOSTRA Map Thailand เป็น Application แผนที่ประเทศไทยที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็น Application แผนที่แสดงข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด (มาก) นอกจากนั้นยังมีความแม่นยำสูง และสามารถแชร์ข้อมูลแผนที่ให้กับเพื่อนเราได้ทั้งทาง SMS, E-mail, Facebook, Twitter ได้อีกด้วย และเนื่องจากใกล้เทศกาลกินเจแล้ว ดังนั้น NOSTRA Map Thailand จึงอำนวยความสะดวกให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน โดยการเพิ่มสัญลักษณ์ธงเจลงบนแผนที่กว่า 100 แห่งทั่วประเทศไทย และได้รวบรวมศาลเจ้า วัด โรงเจและมูลนิธิต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วทั้งประเทศไทยอีกด้วยครับ

การใช้งานในการเพิ่มสัญลักษณ์ธงเจบนแผนที่นั้น ทำได้โดย

กดตัว N แล้วเลือกเมนู “ชั้นข้อมูล” หรือ “Layer”

จากนั้นให้เลือก “เทศกาลกินเจ” หรือ “Vegetarian Festival” ที่เมนู

เพียงเท่านี้เราก็จะเห็นสัญลักษณ์ธงเจบนแผนที่แล้วครับ

Feature ใหม่สำหรับกินเจนี้ ได้ข้อมูลมาว่าเริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้จนถึงสิ้นสุดเทศกาลกินเจครับ โดยเทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2555 นี้

นอกจาก NOSTRA Map Thailand จะสามารถแสดงสัญลักษณ์ธงเจได้แล้ว ยังสามารถตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมได้อีกด้วย โดยข้อมูลของพื้นที่น้ำท่วมอ้างอิงมาจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ครับ

NOSTRA Map Thailand เป็น Application แผนที่ประเทศไทยที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง พัฒนาโดยบริษัท โกลบเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำด้านบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอลและข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่มีความละเอียด ความถูกต้อง และทันสมัย ครอบคลุมข้อมูลแผนที่ในเมืองไทย และสถานที่ต่างๆ ที่แม่นยำกว่า 830,000 ตำแหน่ง เช่น ปั้มน้ำมัน โรงเรียน โรงแรมร้านอาหาร เป็นต้น

NOSTRA Map Thailand: Download (iOS), Download (Android)

ที่มา – Nostra map fan page