Tag: VDO

Twitter ขยายความยาววิดีโอเป็น 140 วินาทีแล้ว !!

วันที่: 22/06/2016 โดย: sachart99

วันนี้ Twitter บน iOS ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถอัพโหลดวิดีโอที่มีความยาว 140 วินาที หรือว่า 2 นาที 20 วินาทีได้แล้ว