Philips HUE

รีวิวหลอดไฟเปลี่ยนสีได้ Philips HUE รุ่นใหม่ รองรับ HomeKit, Siri

ปัจจุบันเราจะพบว่ามีสินค้าในกลุ่ม Smart Home มากมาย หลังจากที่ Apple ประกาศมาตรฐาน HomeKit ให้นักพัฒนานำ API ไปใช้สร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่แน่นอนว่าอุปกรณ์พื้นฐานที่เรียกได้ว่าเป็น Smart Home ลำดับแรก ๆ