MBK Center

พาเดิน MBK Center เพิ่มโซนใหม่! รวมร้านมือถือในตำนาน ซื้อเครื่อง เปิดเบอร์ บริการหลังการขายครบ

เมื่อพูดถึงแหล่งโทรศัพท์มือถือสถานที่แรกที่ทุกคนจะนึกถึงเลยก็คือ MBK Center ซึ่งจัดว่าเป็นสถานที่ในตำนานที่อยู่คู่กับวงการโทรศัพท์มือถือมาหลายยุคหล ายสมัย แม้ว่าทุกวันนี้การเลื