ipd

แอพช่วยนับจำนวนการเขย่า “โคอะลามาร์ช” ให้ครบ 5,000 ครั้งพอดี

กลายเป็นกระแส Talk of the Town ไปแล้วสำหรับการเขย่า “โคอะลามาร์ช” ให้ครบ 5,000 ครั้งโดยไม่ต้องแกะ แล้วจะได้ออกมาเป็นช็อคบอล ซึ่งก็มีการทดลองเขย่ากันหลายรูปแบบ และก็แชร์กันสนั่นเมืองว่า